OCHRANA DAT2018-12-06T17:30:07+00:00

Stáhněte si naše zásady ochrany osobních údajů (PDF)

Zásady ochrany osobních údajů

 

Odpovědné za:

 

Car-pro akademie GmbH, Slezské St. 5, 02828 Görlitz, tel.: + 49 3581 38740, Fax + 49 3581 387411, email: info@car-pro.eu.

 

 1. Oblast působnosti a právní základ

 

(1) Toto prohlášení o ochraně soukromí vás informuje o povaze, rozsahu a účelu zpracování osobních údajů v rámci naší online nabídky a souvisejících webových stránek, funkcí a obsahu.

 

(2) s ohledem na použité pojmy, jako jsou „osobní údaje“ nebo „zpracování“, odkazujeme na definice článku 4 obecného nařízení o ochraně údajů (DS-GMO).

 

(3) pojem „uživatel“ zahrnuje všechny kategorie osob, kterých se zpracování údajů týká. Patří mezi ně naši obchodní partneři, zákazníci, potenciální zákazníci a další návštěvníci naší online nabídky.

 

(4) osobní údaje uživatelů zpracovávané v této online nabídce zahrnují

 

 • Údaje o inventáři (např. jména a adresy zákazníků),
 • Kontaktní údaje (např. e-mailová adresa, telefonní číslo),
 • Údaje o smlouvě (např. služby používané nebo nakoupené produkty, informace o platbě),
 • Údaje o obsahu (např. vstup do kontaktních formulářů) a také
 • Technické údaje (např. IP adresy, informace o zařízení)

 

(5) zpracování osobních údajů uživatelů se provádí zejména pro tyto účely:

 

 • Poskytování online nabídky, jejího obsahu a funkcí,
 • Poskytování našich smluvních služeb a služeb,
 • Péče o zákazníky,
 • Zodpovězení kontaktních žádostí a komunikace s uživateli,
 • Marketingu a
 • Zabezpečení online nabídky.

 

(6) osobní údaje uživatelů zpracováváme pouze v souladu s příslušnými předpisy o ochraně údajů. To znamená, že data uživatelů budou zpracována pouze v případě, že je k dispozici právní oprávnění. To platí zejména v případě, kdy je zpracování dat vyžadováno nebo vyžadováno uživatelem ke splnění našich smluvních služeb (např. zpracování objednávek a objednávek), stejně jako pro zpracování objednávek a objednávek) i našich online služeb. Nebo na základě našich legitimních zájmů. Bezpečnost a ekonomický provoz naší online nabídky je považován za legitimní zájmy.

 

(7) chtěli bychom zdůraznit, že právním základem těchto souhlasů je článek 6 (6). 1 str. 1 svítí. a a článek 7 GŘ, právní základ pro zpracování za účelem plnění našich služeb a provádění smluvních opatření čl. 1 str. 1 svítí. b DS-GMO, právní základ pro zpracování za účelem splnění našich právních povinností čl. 1 str. 1 svítí. c DS-GMO a právní základ pro zpracování za účelem ochrany našich oprávněných zájmů článek 6 odstavec 6. 1 str. 1 svítí. F DS-GMO.

 

 1. Zabezpečení

 

(1) setkáme se v souladu s článkem 32 GDPR s přihlédnutím ke stavu techniky, k nákladům na realizaci a k povaze, rozsahu, okolnostem a účelům zpracování, jakož i k rozdílné pravděpodobnosti a závažnosti rizika pro Práva a svobody jednotlivců, vhodná technická a organizační opatření k zajištění úrovně ochrany odpovídající riziku. Cílem je chránit data, která zpracováváme, zejména proti náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, vymazání nebo proti neautorizovanému přístupu třetích stran. Bezpečnostní opatření zahrnují šifrovaný přenos dat mezi vaším prohlížečem a naším serverem.

 

(2) Kromě toho jsme zavedli postupy k zajištění výkonu dotčených práv, vymazání údajů a reakci na riziko dat.

 

 1. Sdělování údajů třetím stranám a poskytovatelům třetích stran

 

(1) Pokud v rámci zpracování zveřejníme údaje jiným osobám a společnostem (zpracovatelům nebo třetím stranám), předáváme jim nebo jim jinak udělíme přístup k údajům, bude to provedeno pouze na základě zákonného souhlasu. . To platí například pro přenos datového gem. Čl. 1 str. 1 svítí. (b) DS-GMO třetím stranám, pokud je to nezbytné pro splnění smlouvy, pokud jste souhlas, stanoví právní závazek, nebo na základě našich legitimních zájmů (např. v používání agentů, web hostitelů, atd.). Pokud používáte platební službu PayPal, musíte se přihlásit na PayPal s vašimi přihlašovacími údaji v objednávkovém procesu nebo zaregistrovat poprvé. Platí smluvní podmínky a zásady ochrany osobních údajů služby PayPal, které jsou k dispozici v rámci příslušných webových stránek nebo transakčních aplikací.

 

(2) zpracováváme-li údaje ve třetí zemi (tj. mimo Evropskou unii nebo Evropský hospodářský prostor) nebo pokud tak učiníme v souvislosti s používáním služeb třetích stran nebo zveřejněním nebo předáváním údajů třetím stranám, je to účelem Kromě toho, pouze pokud zvláštní požadavky článku 44 FF. DS GMO. To znamená, že zpracování je prováděno například na základě zvláštních záruk, jako je úředně uznané zjištění úrovně ochrany údajů odpovídající EU (např. pro USA „ochranou soukromí“) nebo, je-li oficiálně uznáno, zvláštní smluvní (Tzv. standardní smluvní doložky).

 

(3) pověřujeme-li třetí strany ke zpracování údajů na základě takzvané „smlouvy o zpracování smluv“, je to provedeno na základě článku 28 DS-GVO.

 

 1. Shromažďování dat a souborů protokolu aplikace Access

 

(1) My, nebo náš poskytovatel hostingu, pozvedáme na základě našich legitimních zájmů ve smyslu článku 6 (6). 1 str. 1 svítí. (F) údaje o GENETICKy MODIFIKOVANých ORGANISMech DS o každém přístupu na server, na kterém je tato služba umístěna (takzvané serverové soubory protokolu). Tyto údaje jsou technicky nezbytné k tomu, abychom vám ukázali webové stránky a zajistili stabilitu a bezpečnost. Data aplikace Access zahrnují zejména název načteného webu, datum a čas načtení, oznámení o úspěšném vyhledání, typ a verzi prohlížeče, dříve navštívenou webovou stránku a adresu IP.

 

(2) informace logfile je uložena s naším hostitelským poskytovatelem po dobu maximálně sedmi dnů k vyhodnocení zabezpečení systému a stability a poté smazána nebo anonymní. Údaje, které jsou požadovány pro další uchování pro účely důkazu jsou osvobozeny od výmazu až do konečného vyřešení incidentu.

 

 1. Poskytování smluvních služeb

 

(1) zpracováváme údaje o zásobách, kontaktech a smlouvách za účelem plnění našich smluvních závazků a služeb. Čl. 1 S: 1 lit b) DS GMO. Položky označené jako povinné v online formulářích jsou nezbytné pro uzavření smlouvy.

 

(2) uživatelé mohou vytvořit volitelný uživatelský účet, ve kterém mohou, mimo jiné, zobrazit jejich objednávky. Registrace vyžaduje zadání e-mailové adresy. V bezprostředním důsledku registrace, pošleme jim potvrzovací e-mail, který také zmiňuje automaticky přiřazené heslo k uživatelskému účtu, který lze změnit kdykoliv prostřednictvím účtu údaje v uživatelském účtu. Pokud uživatelé ukončí svůj uživatelský účet (např. prostřednictvím výše uvedených kontaktních údajů), budou jejich údaje smazány s ohledem na uživatelský účet, pokud není další uchovávání omezeno z právních důvodů, zejména z obchodních nebo daňových důvodů. Čl. 1 str. 1 svítí. c) GENETICKy MODIFIKOVANé organismy, které jsou předepsány nebo na základě našich legitimních zájmů (např. v případě soudního sporu). Čl. 1 str. 1 svítí. F DS-GMO.

 

(3) údaje o poskytování smluvních služeb budou vymazány po uplynutí zákonné záruky a podobných povinností. V případě statutárních retenčních povinností se Výmaz uskuteční po skončení platnosti (konec obchodního práva (6 let) a daňové právo (10 let) retenční povinnost).

 

 1. Kontakt

 

Pokud nás kontaktujete (prostřednictvím kontaktního formuláře nebo e-mailu), údaje o uživateli (jméno, e-mailová adresa a zájem, jakož i v případě potřeby telefonní číslo nebo jiné nepovinné informace) se používají ke zpracování žádosti o kontakt a jejímu zpracování. Čl. 1 str. 1 svítí. b) GENETICKy MODIFIKOVANé organismy (v souvislosti s předsmluvními vztahy) nebo v případě jiných dotazů založených na našem oprávněném zájmu. Čl. 1 str. 1 svítí. f DS-GMO, který vám poskytne dobré služby a bude zpracován. Požadavky vymažeme, pokud již nejsou požadovány, a v pravidelných intervalech budeme kontrolovat požadavky. Kromě toho platí povinnost právního archivace.

 

 1. Soubory cookie

 

(1) používáme technologii cookies pro naši online nabídku. Soubory cookie jsou malé textové soubory, které jsou uloženy v zařízení, které jsou spojeny s prohlížečem, který používáte a přes které určité informace toky do těla, který nastaví soubor cookie. Soubory cookie nemohou spouštět programy ani přenášet viry do počítače. Slouží k tomu, aby Internet nabízel uživatelsky přívětivější a účinnější celkové

 

(2) používáme přechodné a trvalé cookies. Přechodné soubory cookie jsou po zavření prohlížeče automaticky odstraněny. Patří sem zejména relační soubory cookie. Tyto ukládají takzvané ID relace, které umožňuje přiřazení různých požadavků prohlížeče k společné relaci. To umožňuje rozpoznání zařízení při návratu na naše webové stránky. Trvalé soubory cookie se ukládají mezi relacemi prohlížeče na vašem zařízení, takže vaše zájmy nebo akce mohou být uloženy na více webech. Trvalé soubory cookie jsou po zadaném trvání automaticky odstraněny.

 

(3) soubory cookie můžete kdykoli odstranit v nastavení zabezpečení prohlížeče. Můžete také nakonfigurovat nastavení prohlížeče podle vašeho přání a například odmítnout přijetí cookies třetích stran nebo všech cookies. Vezměte prosím na vědomí, že nebudete moci využívat všechny funkce naší online nabídky.

 

 1. 8. Integrace videí z YouTube

 

(1) videa YouTube jsme zahrnuli podle našich legitimních zájmů (tj. zájmu optimalizace a provozování naší online nabídky v souladu s čl. 6 odst. 1) 1 lit. f) DS-GMO) YouTube videa na základě http://www.YouTube.com Uloženy a lze je přehrávat přímo z našich webových stránek. To vše je zakotveno v „rozšířeném režimu ochrany osobních údajů“, což znamená, že na YouTube nebudou přenášena žádná data o vás, pokud videa nebudete přehrávat. Pouze při přehrávání videa budou předány údaje uvedené v odstavci 2. Nemáme žádnou kontrolu nad tímto přenosem dat.

 

(2) návštěvou webových stránek obdrží YouTube informace, ke kterým jste se připojili na příslušné dno našich webových stránek. Kromě toho budou údaje uvedené v odstavci 4 tohoto prohlášení předány. To se děje bez ohledu na to, zda YouTube poskytuje uživatelský účet, přes který jste přihlášeni, nebo pokud neexistuje žádný uživatelský účet. Pokud jste přihlášeni do Googlu, vaše data budou přímo spojena s vaším účtem. Pokud ho nechcete přiřazovat na svůj profil na YouTube, musíte se před aktivací tlačítka Odhlásit. YouTube ukládá vaše data jako profily využití a používá je k reklamě, průzkumu trhu a/nebo designu webových stránek na vyžádání. Takové hodnocení se provádí zejména (i pro nepřihlášené uživatele) s cílem poskytnout reklamu orientovanou na poptávku a informovat ostatní uživatele sociální sítě o vašich aktivitách na našich webových stránkách. Máte právo na námitku proti tvorbě těchto uživatelských profilů, přičemž je třeba ji adresovat na YouTube.

 

(3) Další informace o účelu a rozsahu sběru a zpracování údajů ze strany YouTube najdete v prohlášení o ochraně osobních údajů. Zde také získáte další informace o vašich právech a nastaveních k ochraně vašeho soukromí: https://www.Google.de/intl/de/policies/privacy. Společnost Google je certifikována podle dohody o ochraně osobních údajů a zaručuje tak, že je v souladu s evropským zákonem o ochraně údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

 

 1. Integrace map Google a písem Google

 

(1) Google Maps a Google fonty Google Maps a Google fonty v rámci naší online nabídky na základě našich legitimních zájmů (tj. zájem o optimalizaci a provoz naší online nabídky ve smyslu čl. 6 odst. 1) svítí. f) Poskytovatel Google LLC, 1600 amfiteátr Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“). Společnost Google je certifikována podle dohody o ochraně osobních údajů a zaručuje tak, že Evropský zákon o ochraně údajů dodržuje (https://www.privacyshield.gov/Participant?ID=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

 

(2) obsah společnosti Google je integrován v rámci volání serveru na Googlu (obvykle ve Spojených státech). To vždy vyžaduje, aby Google vnímat uživatele ‚ IP adresu, protože bez IP adresy, obsah nelze odeslat do prohlížeče. IP adresa je proto vyžadována pro prezentaci obsahu Google.

 

(3) pro více informací o ochraně osobních údajů a možnost námitky, prosím , navštivte: https://policies.Google.com/privacy,opt-out: https://adssettings.Google.com/Authenticated.

 

 1. Online přítomnost na sociálních sítích

 

(1) udržujeme online přítomnost v rámci sociálních sítí Facebook a Instagram komunikovat s našimi uživateli a prezentovat sebe a naše produkty nebo služby.

 

(2) z důvodu svého sídla příslušných poskytovatelů sociálních sítí ve Spojených státech je možné, že údaje mohou zpracovávat uživatelé mimo Evropskou unii, což může představovat riziko, například při prosazování práv uživatelů.

 

(3) data uživatelů mohou být zpracována pro účely analýzy a reklamy prostřednictvím online přítomnosti na těchto sociálních sítích. Tímto způsobem je možné vytvořit anonymní uživatelské profily z výsledné použití chování a výsledné zájmy, které zase slouží ke spuštění reklamy uvnitř i vně příslušných sociálních sítí, které Odpovídají předpokládaným zájmům uživatelů. Pro tyto účely jsou soubory cookie obvykle používány a ukládány na zařízeních uživatelů obsahujících informace o chování používání a o zájmech uživatelů. Kromě toho mohou být data závislá na zařízení uložena také v profilech použití. To platí zejména v případě, že uživatelé jsou členy příslušné sítě a jsou k nim přihlášeni.

 

(4) zachování online přítomnosti na výše uvedených sociálních sítích, jakož i související zpracování údajů se uskutečňuje na základě našich legitimních zájmů (poskytování zajímavých informací mimo naši online nabídku, dále Možnost komunikace s našimi uživateli) GEM. Čl. 1 str. 1 svítí. F GMO v DS. Pokud budete požádáni poskytovatelem o souhlas se zpracováním údajů, je právním základem pro zpracování článek 6 (6). 1 str. 1 svítí. a i.V.m. článek 7 DS GMO.

 

(5) pro podrobnou prezentaci příslušného zpracování a opt-out, budeme odkazovat uživatele na následující propojené informace o příslušných poskytovatelů. Zde mohou uživatelé provádět své žádosti o informace a uplatňovat svá práva na ochranu dat, protože pouze příslušný poskytovatel má přístup k údajům uživatelů, může provádět nezbytná opatření a poskytovat informace. Pokud uživatelé stále potřebují naši podporu, kontaktujte nás prosím prostřednictvím kontaktních údajů uvedených na začátku těchto zásad ochrany osobních údajů.

 

(6) Anbieter und weitere Informationen:

 

(a) Facebook (Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland) auf Grundlage einer Vereinbarung über gemeinsame Verarbeitung personenbezogener Daten – Datenschutzerklärung: https://www.facebook.com/about/privacy/ sowie https://www.facebook.com/legal/terms/information_about_page_insights_data, Opt-Out: https://www.facebook.com/settings?tab=ads und http://www.youronlinechoices.com, Privacy Shield: https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active.

 

(b) Instagram (Instagram Inc., 1601 Willow Road, Menlo Park, CA, 94025, USA) – Datenschutzerklärung: http://instagram.com/about/legal/privacy/.

 

 1. Einbindung von Facebook Social Plugins

 

(1) Wir nutzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Optimierung und dem wirtschaftlichen Betrieb unseres Onlineangebotes gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO) Social Plugins („Plugins“) des sozialen Netzwerkes facebook.com, welches von der Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irland betrieben wird („Facebook“). Hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer Inhalte dieses Onlineangebotes innerhalb von Facebook teilen können. Facebook ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und sichert hierdurch zu, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000GnywAAC&status=Active).

 

(2) Wenn ein Nutzer eine Funktion dieses Onlineangebotes aufruft, die ein solches Plugin enthält, baut sein Gerät eine direkte Verbindung mit den Servern von Facebook auf. Der Inhalt des Plugins wird von Facebook direkt an das Gerät des Nutzers übermittelt und von diesem in das Onlineangebot eingebunden. Dabei können aus den verarbeiteten Daten Nutzungsprofile der Nutzer erstellt werden. Wir haben daher keinen Einfluss auf den Umfang der Daten, die Facebook mit Hilfe dieses Plugins erhebt und informiert die Nutzer daher entsprechend unserem Kenntnisstand.

 

(3) Durch die Einbindung der Plugins erhält Facebook die Information, dass ein Nutzer die entsprechende Seite des Onlineangebotes aufgerufen hat. Ist der Nutzer bei Facebook eingeloggt, kann Facebook den Besuch seinem Facebook-Konto zuordnen. Wenn Nutzer mit den Plugins interagieren, zum Beispiel den Like Button betätigen oder einen Kommentar abgeben, wird die entsprechende Information vom Gerät des Nutzers an Facebook übermittelt und dort gespeichert. Falls ein Nutzer kein Mitglied von Facebook ist, besteht trotzdem die Möglichkeit, dass Facebook seine IP-Adresse in Erfahrung bringt und speichert. Laut Facebook wird in Deutschland nur eine anonymisierte IP-Adresse gespeichert.

 

(4) Zweck und Umfang der Datenerhebung und die weitere Verarbeitung und Nutzung der Daten durch Facebook sowie die diesbezüglichen Rechte und Einstellungsmöglichkeiten zum Schutz der Privatsphäre der Nutzer, können diese den Datenschutzhinweisen von Facebook entnehmen: https://www.facebook.com/about/privacy/. Wenn ein Nutzer Mitglied bei Facebook ist und nicht möchte, dass Facebook über dieses Onlineangebot Daten über ihn sammelt und mit seinen bei Facebook gespeicherten Mitgliedsdaten verknüpft, muss er sich vor der Nutzung unseres Onlineangebotes bei Facebook ausloggen und seine Cookies löschen. Weitere Einstellungen und Widersprüche zur Nutzung von Daten für Werbezwecke, sind innerhalb der Facebook-Profileinstellungen möglich: https://www.facebook.com/settings?tab=ads oder über http://www.aboutads.info/choices/ sowie http://www.youronlinechoices.com/.

 

 1. Einbindung von Twitter

 

(1) Innerhalb unseres Onlineangebotes können auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Optimierung und dem wirtschaftlichen Betrieb unseres Onlineangebotes gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO) Funktionen und Inhalte des Dienstes Twitter, angeboten durch die Twitter Inc., 1355 Market Street, Suite 900, San Francisco, CA 94103, USA, eingebunden werden. Hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer Inhalte dieses Onlineangebotes innerhalb von Twitter teilen können. Sofern die Nutzer Mitglieder der Plattform Twitter sind, kann Twitter den Aufruf der Inhalte und Funktionen den dortigen Profilen der Nutzer zuordnen.

 

(2) Twitter ist unter dem Privacy-Shield-Abkommen zertifiziert und sichert hierdurch zu, das europäische Datenschutzrecht einzuhalten (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt0000000TORzAAO&status=Active). Datenschutzerklärung: https://twitter.com/de/privacy, Opt-Out: https://twitter.com/personalization oder über http://www.aboutads.info/choices/ sowie http://www.youronlinechoices.com/.

 

 1. Einbindung von Pinterest

Innerhalb unseres Onlineangebotes können auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Optimierung und dem wirtschaftlichen Betrieb unseres Onlineangebotes gem. Art. 6 Abs. 1 S. 1 lit. f) DS-GVO) Funktionen und Inhalte des Dienstes Pinterest, angeboten durch die Pinterest Inc., 635 High Street, Palo Alto, CA, 94301, USA, eingebunden werden. Hierzu können z.B. Inhalte wie Bilder, Videos oder Texte und Schaltflächen gehören, mit denen Nutzer Inhalte dieses Onlineangebotes innerhalb von Pinterest teilen können. Sofern die Nutzer Mitglieder der Plattform Pinterest sind, kann Pinterest den Aufruf der o.g. Inhalte und Funktionen den dortigen Profilen der Nutzer zuordnen. Datenschutzerklärung von Pinterest: https://about.pinterest.com/de/privacy-policy. Opt-Out: http://www.aboutads.info/choices/ sowie http://www.youronlinechoices.com/

 

 1. Google AdWords Conversion

 

(1) Wir nutzen auf Grundlage unserer berechtigten Interessen (d.h. Interesse an der Analyse, Optimierung und wirtschaftlichem Betrieb unseres Onlineangebotes im Sinne des Art. 6 Abs. 1 lit. f. DS-GVO) das Online-Werbeprogramm „Google AdWords“ und in diesem Rahmen das Conversion-Tracking (Besuchsaktionsauswertung) der Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA, („Google“). Společnost Google je certifikována podle dohody o ochraně osobních údajů a zaručuje tak, že je v souladu s evropským zákonem o ochraně údajů (https://www.privacyshield.gov/participant?id=a2zt000000001L5AAI&status=Active).

 

(2) Wenn Sie auf eine von Google geschaltete Anzeige klicken, wird ein Cookie für das Conversion-Tracking auf Ihrem Rechner abgelegt. Diese Cookies haben eine begrenzte Gültigkeit, enthalten keine personenbezogenen Daten und dienen somit nicht der persönlichen Identifizierung. Wenn Sie bestimmte Seiten unserer Website besuchen und das Cookie noch nicht abgelaufen ist, können Google und wir erkennen, dass Sie auf die Anzeige geklickt haben und zu dieser Seite weitergeleitet wurden. Jeder Google AdWords-Kunde erhält ein anderes Cookie. Somit besteht keine Möglichkeit, dass Cookies über die Websites von AdWords-Kunden nachverfolgt werden können. Die Informationen, die mit Hilfe des Conversion-Cookie eingeholt werden, dienen dem Zweck Conversion-Statistiken zu erstellen. Hierbei erfahren wir die Gesamtanzahl der Nutzer, die auf eine unserer Anzeigen geklickt haben und zu einer mit einem Conversion-Tracking-Tag versehenen Seite weitergeleitet wurden. Wir erhalten jedoch keine Informationen, mit denen sich Nutzer persönlich identifizieren lassen.

 

(3) Sie können die Teilnahme an diesem Tracking-Verfahren auf verschiedene Weise verhindern. Zunächst ist dies durch eine entsprechende Einstellung Ihrer Browser-Software möglich. Zejména potlačení cookies třetích stran znamená, že nedostanete reklamy třetích stran. Kromě toho je možné zakázat cookies pro sledování konverzí nastavením vašeho prohlížeče takovým způsobem, že cookies jsou blokovány domény „www.googleadservices.com,“ https://www.google.de/settings/adsToto nastavení bude odstraněno při odstranění souborů cookie. Kromě toho můžete použít odkaz http://www.aboutads.info/choices Vypněte zájmově orientovaných reklam dodavatelů, které jsou součástí self-regulační „o reklamách“ kampaň, odstranění tohoto nastavení při odstranění souborů cookie. Konečně, můžete procházet Firefox, Internet Exorer nebo Google Chrome na odkaz http://www.google.com/settings/ads/plugin Decatize sledování trvale. Rádi bychom upozornili, že v tomto případě nebudete moci plně využít všech funkcí této nabídky.

 

(6) Další informace o ochraně osobních údajů společnosti Google najdete na adrese: http://www.Google.com/intl/de/policies/privacy a https://Services.Google.com/sitestats/de.html.

 

 1. Příspěvky v knize návštěv

 

V rámci naší nabídky online můžete psát příspěvky do knihy návštěv. Vaše zadání bude zveřejněno s názvem, který uvedete v příslušné položce. Doporučujeme používat pseudonym místo vašeho jasného jména, když dáváte své jméno. Je také nutné zadat e-mailovou adresu. Také uchováváme vaši IP adresu. Skladování je nutné, abychom se bránili proti pohledávkám v případech možného zveřejnění nelegálního obsahu. Můžeme potřebovat vaši e-mailovou adresu, aby vás kontaktovali, pokud třetí strana námitky proti váš příspěvek jako protiprávní. Právní základy jsou Art. 6 Abs. 1 str. 1 svítí. b) a f) GMO v DS. Příspěvky v zásadě nebudou před zveřejněním přezkoumány. Vyhrazujeme si právo smazat položky, pokud jsou předmětem námitky třetí strany jako protiprávní.

 

 1. Práva uživatelů

 

(1) uživatelé mají právo na požádání obdržet informace bezplatně o osobních údajích, které o nich zpracováváme.

 

(2) uživatelé mají navíc právo opravovat nesprávné údaje, omezovat zpracování a výmaz svých osobních údajů za předpokladu, že právo na přenositelnost údajů a v případě akceptace nezákonného zpracování údajů právo na Právo podat stížnost orgánu dozoru.

 

(3) Obdobně mohou uživatelé odvolat souhlas s důsledky pro budoucnost.

 

 1. Vymazání dat

 

(1) údaje, které jsou s námi uloženy, budou vymazány, jakmile to již není nezbytné pro jeho účel, a žádné zákonné retenční povinnosti nestojí v cestě výmazu. Pokud nejsou data uživatelů odstraněna, protože jsou vyžadována pro jiné účely povolené zákonem, jejich zpracování bude omezeno. To znamená, že data jsou blokována a nejsou zpracována pro jiné účely. To platí například pro data uživatelů, kteří mají být uchováváni z komerčních nebo daňových důvodů.

 

(2) podle zákonných požadavků se uchovávání provádí po dobu 6 let v souladu s § 257 (). 1 HGB (např. pro obchodní a obchodní dopisy) a po dobu 10 let v souladu s § 147 (). 1 AO (např. pro obchodní knihy a potvrzení o rezervaci)

 

 1. Právo na námitku

 

Uživatelé mohou kdykoliv v souladu s právními požadavky naproti budoucímu zpracování svých osobních údajů. Námitka může být učiněna zejména proti zpracování pro účely přímých reklam.

 

 1. Poskytování osobních údajů

 

Poskytnutí osobních údajů pro použití naší online nabídky není zákonem ani smlouvou vyžadováno. Nejste ani povinni poskytnout nám osobní údaje v rámci této online nabídky. Za účelem uzavření smlouvy s námi je však nutné, aby nám uživatel poskytl osobní údaje, které následně musí být námi zpracovány. Neposkytnutí osobních údajů by vedlo k uzavření smlouvy s uživatelem, který není schopen uzavřít. Totéž platí pro poskytování osobních údajů prostřednictvím našich kontaktních formulářů.

 

 1. Automatizované rozhodování

 

Automatického rozhodování nebo profilování. Článek 22 GDPR nás nekoná.

 

 1. Změny v prohlášení o zásadách ochrany osobních údajů

 

Uživatelé jsou požádáni, aby pravidelně zkontrolovali obsah našich zásad ochrany osobních údajů. Budeme upravovat zásady ochrany osobních údajů, jakmile změny v zpracování údajů děláme nebo pozměňují právní předpisy, aby to nezbytné. Budeme vás informovat, jakmile změny vyžadují společnou akci z vaší strany (např. souhlas) nebo jakékoliv jiné individuální oznámení.